Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2023-10-18

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information i samband med användningen av våra egna Facebook Events på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida och delta i våra evenemang samtycker du till de villkor som beskrivs i denna policy.

Information som samlas in

När du deltar i våra Facebook Events på vår hemsida kan vi samla in följande typer av information:

  1. Information som du tillhandahåller oss: Detta inkluderar information som du delar när du registrerar dig för våra evenemang, svarar på inbjudningar, eller skickar meddelanden till oss.
  2. Kommunikation: Vi sparar kommunikation som du har med oss, inklusive e-post och meddelanden via sociala medier, för att följa upp och förbättra våra tjänster.
  3. Teknisk information: Vi kan automatiskt samla in teknisk information om din enhet och webbläsare, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och liknande data för att säkerställa korrekt funktion och för att skydda oss från missbruk.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:

  1. Administration av evenemang: För att organisera, administrera och kommunicera om våra Facebook Events på vår hemsida.
  2. Kundsupport: För att ge svar på dina frågor, feedback och övriga supportärenden.
  3. Förbättring av våra evenemang: För att förstå hur våra evenemang fungerar och hur de kan förbättras.
  4. Kommunikation: För att skicka information om kommande evenemang, påminnelser, uppdateringar och relaterad information.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

  1. Medverkan i evenemang: Viss information kan vara synlig för andra deltagare i våra Facebook Events, som ditt namn och profilbild.
  2. Med tjänsteleverantörer: Vi kan använda tredje parter för teknisk support, hosting, analys och andra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har begränsad tillgång till din information.
  3. Rättsliga krav: Vi kan lämna ut information om dig om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att begära tillgång, rättelse eller radering av din personliga information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till användningen av din information.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träda i kraft omedelbart.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår hantering av personlig information, kontakta oss på langviksmonliif@gmail.com